Voor al uw opdrachten, betaalbaar en vertrouwd,  mobiel 06 - 20598067  of  info@bartreindersma.com
Cultureel erfgoed
Iedere generatie heeft de neiging om de eigen wereld als vanzelfsprekend begin te beschouwen, wat een natuurlijk misverstand is. Wat nu is, is niet meer dan een moment uit een ontwikkeling en heeft een voorgeschiedenis. Wie staat er nog bij stil dat het IJsselmeer zonder dijk Enkhuizen - Lelystad was, of zelfs nog verder terug, zilt was. En steden erom heen hun kusten beschermden met houten paalschermen die pas overbodig werden na 1932. Het Lacus Flevo was is de Romeinse tijd nog betrekkelijk klein. Na de St. Luciavloed is Nederland echter voorgoed veranderd. De Zuiderzee is geboren. Tienduizenden doden vallen er hier en in de landen rond ons. Over deze zee, waarin na de inpoldering ruim 400 scheepswrakken zijn gevonden ( e wie weet hoeveel er nog liggen ), vertel ik graag verhalen die ik zelf maak. Met één man die in elk verhaal terug komt; Euchidius de professor in de verborgen wetenschappen. Een creatie die op een leuke maner tot stand is gekomen. Het is 2010. We zijn op vakantie in Zweden en de laatste dag in Stockholm. Het regent pijpestelen en dat betekent: musem in en uit, kerk in en uit en daar in de grootste kerk van Stockholm die r staat hangt héél in de verte, achter het altaar een schilderij, Ik zie het en in een flits roep ik uit “de professor in de verborgen wetenschappen “. Ik vertel wat ik zie en krijg als antwoord; “Nou dan moet je je bril even opzetten, want het is heel iets anders “, maar dat maakte niks meer uit De professor was geboren. In een cafe’tje in Stockholm heb ik het uitgetekend.