Voor al uw opdrachten, betaalbaar en vertrouwd,  mobiel 06 - 20598067  of  info@bartreindersma.com
De Zuiderzee is ontzettend belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de welvaart in het Nederland van vroeger en van nu. Heel vroeger heette het ‘het Almaere’. Tussen 1170 en 1270 zijn er wel vijf stormvoeden geweest waarbij uiteindelijk het huidige Friesland gescheiden werd van het huidige Noord Holland ( west Friesland ). Na de stormvloed van 13/14 januari 1270; de St. Luciavloed was Nederland voorgoed veranderd. Hele dorpen zijn van de aardbodem weggevaagd door de stormvloed en over heel europa, want niet alleen Nederland werd door de stormvloed getroffen maar ook de landen om ons heen, vielen wel 80.000 doden totaal. De Zuiderzee was geboren. En de handelsvaart kon beginnen. Amsterdam trok al snel deze handel naar zich toe en het werd het centrum. Van de biervaart op Hamburg rond 1300, tot de Oostzeehandel aan toe. De moedernegotie oftewel de moeder aller handel zoals Johan de Wit deze handel noemde. Het is deze handel waar Holland indertijd zo rijk mee geworden is. Veel rijker dan met de V.O.C. De V.O.C. was een handelsonderneming waarvoor aandelen werden uitgegeven. Tegenover één groot retourschip dat afgeladen terugkwam na ongeveer 3 jaar, stonden wel 50 of 100 kleinere schepen die meerdere reizen per jaar naar de Oostzee maakten. Het gezegde vele kleintjes maken één grote is dan ook echt van toepassing. Vooral de graanhandel vanuit Danzig heeft gefloreerd. De vader van P.C.Hooft bijvoorbeeld had een vermogen opgebouwd van wel bijna fl.400.000,00. Een voor die tijd krankzinnig vermogen. En er waren kooplieden die meer dan 1 miljoen gulden bezaten. Op de Zuiderzee ontstonden vaarwegen vanuit alle plaatsen die eromheen lagen maar wederom met als centrum Amsterdam. Vanuit Amsterdam hebben wel 200 verschillende beurtveren gevaren. Sommige een paar keer per dag, zoals naar Hoorn en Enkhuizen en anderen een keer per week. Daarnaast voeren er op de hoogtijdagen bijna 3500 visserschepen op de Zuiderzee. Een evenzeer krankzinnig aantal. Uiteindelijk zakt het aandeel in de inkomsten van Holland terug en na de stormramp van 1916 wordt besloten de Zuiderzee af te sluiten. Eindelijk zullen de plaatsen rond de Zuiderzee hun paalschermen die ze gebruikten om zich tegen het water te beschermen verwijderd worden. Opnieuw zal de Zuiderzee Nederland voorspoed brengen. Nu met de inpoldering. Op de eerste plaats de zeer vruchtbare landbouwgrond, met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders als grootste boer van Europa, en op de tweede plaats als exporteur, wereldwijd, van kennis over de strijd tegen het water. Binnenkort wordt de Zuiderzeestartpagina gelanceerd, waar u werkelijk alle informatie over de oude Zuiderzee overzichtelijk terug zult kunnen vinden